Nieuwe vragen Gezondheidsverklaring


Nieuwe vragen lijst voor de Gezondheidsverklaring., voorheen de Eigenverklaring.

 

Rond 11 december gaat het CBR de vragenlijst aanpassen van de Gezondheidsverklaring. Volgens het CBR zijn de vragen duidelijker gemaakt, in een logische volgorde geplaatst en sluiten ze beter aan op de informatie die het CBR nodig heeft om te besluiten over de rijgeschiktheid van een kandidaat.

Nu zijn het er nog 9 vragen maar dat gaan er 19 worden.

 

'Meerdere categorieën' 

 

Ook is het dan mogelijk om voor meerdere rijbewijs categorieën de Gezondheidsverklaring in te vullen als je weet dat je binnen een jaar een tweede examen wilt gaan afnemen voor een andere categorie.

Bijvoorbeeld: Je gaat voor je B rijbewijs examen doen, en je weet dat je binnen een jaar ook je A rijbewijs wilt gaan afnemen. Dan kruis je ook A aan. Daardoor hoef je maar 1 keer de Gezondheidsverklaring in te vullen en te betalen. Wel is dan de bedoeling dat je ook binnen dat jaar het examen voor de categorie A gaat afnemen.

 

'Alleen voor A,B en T rijbewijs'

 

Deze vernieuwde vragenlijst wordt voorlopig alleen voor het A, B(E) en T rijbewijs geïntroduceerd. Voor het CDE rijbewijs en de 75-plussers verwacht het CBR tussen januari en maart 2018 de vernieuwde vragenlijst in te voeren. 

In 2018 komt de nieuwe lijst ook op papier beschikbaar voor de mensen die de verklaring bij voorkeur op deze manier indienen.

 

De Gezondheidsverklaring dient men zelf in te vullen via de website van het CBR.

Voor alle informatie over de Gezondheidsverklaring kan je hier terecht